Indo en anderen

294

 

 

Een schilder op zoek
Felix Meihuizen is een radicale schilder. Radicaal komt van ‘radix’, het Latijnse woord voor wortel, roots. Deze schilder is een ontheemde, een rusteloze zwerver die in zijn werk vorm geeft aan zijn zoektocht naar een verloren eenheid. In dat zoeken is hij ongedurig en opstandig, wat maakt dat zijn werk zich maximaal verwijdert van nostalgie, holisme of andere geïdealiseerde voorstellingen van de werkelijkheid. Het zoeken maakt hem soms lyrisch, soms kwaad, maar even vaak extatisch of sprakeloos. Zo beweegt zijn werk zich tussen uitersten, in zeer verschillende vormen en richtingen. Altijd verhoudt het zich tot wat de schilder als essentieel ervaart, en nooit zoekt het de oppervlakkige voldoening in een fraai geschilderd landschap.

Felix benijdt de kinderen. Hun onbedachtzame en heftige ervaringen van kleuren, vormen, lichtval en geluiden maken hun wereld magisch. Een kind dat aan het eind van een heerlijke zomerdag naar zijn kleurpotloden grijpt, bekommert zich om niets dan het verlangen de magie van zo’n dag voort te zetten in de magie van het tekenen. Het zal de zon zwart maken, het gras blauw en het water oranje, zoals het maar past in de euforie van het moment. Fel is de ervaring van de wereld ook voor Felix, en ook hij kan in het schilderen euforisch zijn. Maar zijn keuze voor de abstractie, voor de onzichtbare essentie van onze ervaringswereld, onderscheidt hem van de kleine kunstenaars die hij bewondert.

Felix is een radicale schilder. Zowel in zijn grillige vormen als in zijn soms haast neutrale kleurvakken is hij trouw aan een prille staat, aan een opwindende begintoestand. Hij lijkt donders goed te weten dat de vormen die wij zo vaak als definitief beschouwen (van het menselijk lichaam tot de planeten uit ons zonnestelsel) geworteld zijn in chemische processen waarin chaos en orde als op leven en dood met elkaar strijden. Zo kan hij zeggen dat zijn werk ‘voorafgaat aan de prehistorische mens’. Zijn fascinatie voor de oorsprong en de essentie van het zijn is geen verheerlijking van een oorspronkelijke chaos, want de schilder stelt dat hij ‘formules en codes’ schildert. Geen formules die de complexiteit van onze wereld tot eenvoud terugbrengen, maar codes en formules die van Felix’ schilderijen heldere raadsels maken.

Wie anno 2006 nog altijd van schilders verlangt dat ze ons tonen hoe prachtig het dorpje A. tegen de heuvel ligt, of hoe markant de gelaatstrekken zijn van meneer B., is bij een radicale en oprechte schilder als Felix Meihuizen aan het verkeerde adres. Het werk van Felix is aan de natuurkrachten verwant, niet aan parken en straatjes. Zoals het grillige bos zich verhoudt tot het aangeharkte tuintje, verhoudt het werk van Felix zich tot de schilders van de definiërende of definitieve vorm. Het gearrangeerde stilleventje met appels en peren staat even ver van hem als de geometrische koelte van Piet Mondriaan. Felix is een in alle opzichten Dionysische kunstenaar, die de invloed van de Apollinische kunsten op ons wereldbeeld betreurt. In een bedreigende wereld van harde, geometrische figuren, van maten en getallen, getuigt zijn werk van organische vormen en van een ongeremd in-de-wereld-zijn.

Felix’ schilderijen staan op gespannen voet met de wereld waarin ze zich moeten waarmaken. Ze getuigen dikwijls van angst of van de verbetenheid waarmee de schilder zich tegen de gevestigde orde keert. Maar zelfs als we de verfstreken van Felix een noodkreet menen te horen slaken, beluisteren we tegelijkertijd een oproep, een uitnodiging tot een Dionysische bewogenheid in het bestaan. En dat is, in een tijd van maten en getallen, een positief geluid met een levenskracht die verwant is aan de tirades van Dostojevski’s man in het souterrain.

De verloren eenheid van mens en wereld zal de schilder onmogelijk terugvinden. En dat is misschien maar goed ook. Het is zijn bevlogen en rusteloze zoektocht die het werk oplevert dat ons oproept tot een vrij, intens en kleurrijk leven.

René Puthaar
4 april 2006

Een gedachte over “Indo en anderen

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s